स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालायका अनुसार अस्पताल तथा आइसोलेसनमा रहेका कोभिड-१९ केसहरुको उपाचार्थ रकम प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित केसहरुको ब्यक्तिगत बिबरण अनिबार्य रुपमा http://imucovid19.mohp.gov.np भर्नु पर्ने छ। उक्त IMU Web Site मा लगईन गर्नको लागि प्रयोगकर्ता (UserName) र पासवर्ड (Password) प्राप्त गर्न यो imucovidnepal@gmail.com इमेलमा आफ्नो संस्थाको नाम, इमेल ठगाना, रिपोर्टिङ गर्ने ब्यक्तिको संम्पर्क ब्यक्तिको फोन नं र संस्थाले दिने सुबिधाहरु के-के हुन (आइसोलेसन, दैनिक स्वास्थोउपचार, स्वाब संकलन, स्वाब परिक्षण मध्ये कुन-कुन पर्दछ छानेर ) पठाउनुहोला
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग