स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाकाे १५ गते भित्र Entry गर्नु गराउनु हुन र २२ गते सम्ममा तथ्यांक केलाइ पृष्टपाेषण गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ /
बिगत केहि दिन देखि Complete बटन नदेखिने समस्या आएकोमा सो को समाधान भैसकेको हुदा सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरुलाई Browser Cache Cleaner App प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध छ |
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग